VOX VINI - diskografieCD_Vox_Vini

2016/VHstudio

lidové písně
V bojanovských vinohradech
Zapadá slunéčko
Nalej ty ně šenkérečko
Po zahradě chodila
Bude večer
Ej, hromy bijů
Láska opravdivá
duchovní skladby
Tu es Petrus
Ora pro nobis
Alleluja, laus et gloria
Hymnus Te Joseph
Velkomoravský chorál
Svatý Václave


   Společné CD se souborem trubačů Školního lesního podniku ze Křtin

cd_krtinske_vytrubovani

2015/Tonstudio Rajchman


CD_krtinske_vytrubovani
Svatohubertská mše B dur
Introdukce
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Finale
Svatý Václave
Křtinské fanfáry
Vytrubování v ambitech
Habrůvecká
U lišky Bystroušky
Bílovická
Korunovační intráda č.2
Hromasův pochod
Prnkova vyhlídka
Lesnická
Arie Bon Repos